Branko Tasevski

VECO WELDING d.o.o.

Bilateralni sastanci

 • (11:30 - 14:45) 2021-08-20
OpisUsluge zavarivanja, navarivanja, mikro navarivanja, mikro zavarivanja, metalizacije i termičke obrade zavarenih slopova. Mašinska obrada- izrada sklopova,delova i modela na CNC mašinama. Prodaja opreme za zavarivanje, termičku obradu zavarenih sklopova, opreme za centriranje cevovoda, opreme za orbitalno zavarivanje cevovoda, opreme za zaštitu u zavarivanju (paravani, bez azbestna platna, šatori), dizne za MIG/MAG zavarivanje na automatima. Izrada tehnologija zavarivanja i nadzor u zavarivanju.
Vrsta organizacije Kompanija
ZemljaSrbija
Grad 23000 Zrenjanin , Dr Emila Gavrila bb, Lokal 2, 23000 Zrenjanin
Oblasti poslovanja

Metaloprerađivačka industrija

  Proizvodnja mašina i opreme

   Istraživanje i razvoj

    Ponuda

    Zavarivanje, Navarivanje, Metalizacija,Mašinska obrada. Prodaja: opreme za zavarivanje i TO.

    Usluge zavarivanja, navarivanja, mikro navarivanja, mikro zavarivanja, metalizacije i termičke obrade zavarenih slopova. Mašinska obrada- izrada sklopova,delova i modela na CNC mašinama. Prodaja opreme za zavarivanje, termičku obradu zavarenih sklopova, opreme za centriranje cevovoda, opreme za orbitalno zavarivanje cevovoda, opreme za zaštitu u zavarivanju (paravani, bez azbestna platna, šatori), dizne za MIG/MAG zavarivanje na automatima. BOHLER, DWT, CEPRO, COOPERHEAT,General Kinematics
    Izrada tehnologija zavarivanja i nadzor u zavarivanju.