19.08.2021. VMC Business Forum

14:30-15:00 Prijava i registracija učesnika
15:00-15:30 Prezentacija projekta SoK - Sinergija znanja i novo zapošljavanje u konkurentnim MSP, koji je podržala Kraljevina Norveška preko projekta „Norveška za Vas - Srbija"
15:30-15:45 Promocija podrške Kraljevine Norveške kroz projekat „Norveška za Vas - Srbija“
15:45-16:00 Pauza za kafu
16:00-18:00 Konferencija „Metalci Srbije u svetlu Industrije 4.0“
18:00-18:15 Pauza za kafu
18:15-19:00 Aktuelne poslovne informacije od interesa za MSPP članove VMC

 

 

 

 

 

 

20.08.2021. 

10:30-11:00 Prijava i registracija učesnika
11:00-11:30
- Otvaranje poslovnih susreta i obraćanje zvaničnika
- Dodela ISO sertifikata kompanijama
- Dodela sertifikata „Interni proverivač ISO standarda“
11:30-14:45
- Poslovni susreti
- Organizovani na 20 stolova
- Trajanje sastanka 15 minuta
- Sastanci će biti automatski zakazani putem e-prijave
14:45-15:00 Zatvaranje poslovnih susreta

 

Bilateralni sastanci

  • Učesnici61
  • Sastanak zahtevan52
  • sastanak prihvaćen25

Učesnici

Pregledi profila

  • Pre događaja712
  • Posle događaja60430

Podrška

  • hfy.png

Partneri

  • logo_VMC_partners_widget.png
  • logo_eneca_partners_widget.png
  • logo_udruzenje_partners_widget_v2.png
  • 220x0_Logo_NET_EN.jpg